Hem > Artiklar > Fotografering > Skärpedjup

Skärpedjup

Illustration av skärpedjup

Exakt fokus uppnås enbart i ett enda plan, alltså vid ett endaste avstånd från bildytan. Bortom och hitom detta plan avtar skärpan gradvis. Skärpedjupet är avståndet mellan de närmaste och avlägsnaste punkterna som förefaller acceptabelt skarpa på ett fotografi.

Oskärpecirklar

Vid korrekt fokus kommer en punkt i motivet att avbildas som en punkt på bildytan. Ju längre från fokuseringsavståndet denna punkt flyttas, desto mer flyter punkten ut. Denna utsmetade punkt kallas oskärpecirkel (eng. circle of confusion).

Skärpedjupet avgörs av hur stora oskärpecirklarna kan bli innan de blir märkbara för betraktaren. Därför är skärpedjup inget absolut begrepp, utan beror på fotografiets storlek, betraktningsavstånd samt betraktarens synförmåga.

Det är självfallet omöjligt att ha någon kontroll över de två sistnämnda parametrarna. Men även om det absoluta skärpedjupet är bortom fotografens kontroll finns det fortfarande flera möjligheter att ha en relativ kontroll över det:

Bländaren

Den viktigaste faktorn som reglerar skärpedjupet är bländaröppningen. Ju större bländare (små f-tal), desto mindre skärpedjup. Små bländaröppningar (stora f-tal) innebär större skärpedjup. Ljusstarka objektiv har alltså en mer utpräglad förmåga att skapa fotografier med selektivt fokus.

Nedanstående bildsvit illustrerar skillnaden i skärpedjup mellan tre olika bländartal:

Skärpedjup vid f/2.8

F2.8

Skärpedjup vid f/5.6

F5.6

Skärpedjup vid f/11

F11

Avstånd

Den andra faktorn som direkt påverkar skärpedjupet är fokuseringsavståndet. Ju kortare fokuseringsavstånd, desto mindre skärpedjup. I den följande bildserien är bländaröppningen konstant, och det enda som förändras är avståndet. För att behålla samma förstoringsgrad har bild 2 och 3 beskurits:

Skärpedjup vid f/5.6 och 0.45 m

F5.6, 0,45 m

Skärpedjup vid f/5.6 och 1.0 m

F5.6, 1,0 m

Skärpedjup vid f/5.6 och 2.1 m

F5.6, 2,1 m

Som du märker ökar skärpedjupet vid varje fördubbling av fokuseringsavståndet, fastän bländaröppningen förblir densamma. Denna ökning pågår tills avståndet inte längre gör någon mätbar skillnad i upplevd skärpa. Detta har att göra med konceptet oändlighet som jag nämnde i artikeln om fokus.

Skärpedjupet är aldrig noll, hur låga bländartal man än använder eller hur nära motivet man än placerar kameran. Det kan dock bli så kort att det kan hamna mellan två element i bilden, varvid hela bilden upplevs som oskarp.

Brännvidden

Under de flesta omständigheterna påverkar brännvidden skärpedjupet. Kortare brännvidder har större skärpedjup, och tvärtom, vilket vi nu skall kika närmare på:

Skärpedjup vid 16 mm F5.6

16 mm F5.6

Skärpedjup vid 35 mm F5.6

35 mm F5.6

Skärpedjup vid 85 mm F5.6

85 mm F5.6

Skärpedjupet kanske inte är helt uppenbart med tanke på de små figurerna och de förminskade exempelbilderna. Så låt mig beskära varje bild så att den främre figuren avbildas i ungefär samma storlek på varje bild:

Skärpedjup vid 16 mm F5.6 inzoomad

16 mm F5.6

Skärpedjup vid 35 mm F5.6 inzoomad

35 mm F5.6

Skärpedjup vid 85 mm F5.6

85 mm F5.6

I ett specifikt fall kan man ta ur brännvidden ur skärpedjupsekvationen, nämligen då förstoringsgraden är densamma mellan bilder vid samma bländare. I den nedanstående bildserien avbildas astronauten i mitten (Christer) med ungefär samma förstoringsgrad på varje bild. Skärpedjupet borde skilja sig mellan bilderna – men titta noga på Jurij till vänster och Neil till höger! De är varken mer eller mindre ur fokus från 18 till 35 till 85 mm:

Skärpedjup vid f/5.6 och 18 mm

18 mm F5.6

Skärpedjup vid f/5.6 och 35 mm

35 mm F5.6

Skärpedjup vid f/5.6 och 85 mm

85 mm F5.6

Formatet

Formatet, dvs. bildytans storlek, påverkar också skärpedjupet. Ju större bildyta, desto kortare blir skärpedjupet om alla andra faktorer är lika eller likvärdiga. Låt oss därför titta på två bilder tagna med en systemkamera respektive en kompaktkamera. Fotograferingsavståndet är exakt samma mellan bilderna, likaså bländaren, men eftersom kompaktkameran har en mindre bildsensor måste brännvidden vara avsevärt kortare:

Skärpedjup med en systemkamera

35 mm F3.2

Skärpedjup med en kompaktkamera

11 mm F3.2

Titta på figuren i bakgrunden, som är avgjort mindre skarp på den förra bilden. Detta beror på den absoluta storleken på bländaröppningen: 10,94 mm för systemkameran, men 3,44 mm för kompaktkameran. Om vi hade ställt upp en fullformatkamera och plåtat vid 50 mm F3.2 (bländaröppning 15,63 mm) från precis samma plats skulle kompositionen ha blivit exakt densamma, men skärpedjupet ha blivit ännu kortare.

Därför kan vi konstatera att förlängningsfaktorn inte bara gäller brännvidden, utan även skärpedjupet. För att få exakt samma bild med en fullformatskamera (brännvidd 50 mm) skulle det ha räckt med bländare F4.5. Att komma ner i samma skärpedjup med kompaktkameran skulle dock ha krävt bländare F1.1, vilket är extremt ljusstarkt för ett objektiv oavsett kategori (och därmed väldigt sällsynt).