Hem > Artiklar > Fotografering > Vitbalans

Vitbalans

Att justera kamerans vitbalans innebär att justera kamerans färgåtergivning så att den färdiga bilden blir fri från färgstick.

Färgsticken kommer sig av att olika ljuskällor har olika färgtemperatur. Artificiellt ljus såsom glödlampor och lysrör har en låg färgtemperatur och därför kommer ljuset från dessa att upplevas som rött eller orange på ett fotografi. Solljus och ljuset från en kamerablixt är förhållandevis färgneutralt, medan mulet väder och områden i skugga tenderar att ha en väldigt varm färgtemperatur, dvs. blått. [1]

Vitbalans är ett genomgående ointuitivt ämne eftersom det inte är någonting som vi tänker på i vardagen. Detta beror på att det mänskliga ögat (rättare sagt hjärnan som det är kopplat till) automatiskt korrigerar färger så att vitt alltid ser vitt ut oavsett ljuskällan. En kamera kan inte korrigera i samma utsträckning, och därför kan färgåtergivningen på ett fotografi variera väldigt från hur det nakna ögat upplevde scenen. [2]

Vitbalansinställningar

En genomsnittlig digitalkamera har ett automatiskt vitbalansläge som gör sitt bästa för att känna av färgen på de aktuella ljuskällorna. Om man har tillgång till en lämplig grå eller vit yta går det också att kalibrera vitbalansen manuellt.

För ytterligare kontroll finns det en serie med förinställda vitbalansinställningar. Dessa är försedda med mer eller mindre självförklarande ikoner, t.ex. en glödlampa, en sol, eller en stiliserad skugga bakom en stuga. Vitbalansinställningarna kan (men måste inte) vara sorterade efter stigande färgtemperatur, alltså från orange till blått.

För att demonstrera vad de olika inställningarna gör kommer jag fotografera samma motiv med två olika ljuskällor. Som gemensam referenspunkt kommer jag att använda kamerans inställning för solljus. Därnäst kommer jag att ställa in två andra vitbalansinställningar för att ha som jämförelse.

Den första bildserien är tagen i naturligt ljus i mulet väder. Om himlen är täckt av moln blir solen uppenbarligen ingen punktkälla, utan dess ljus sprids ut. Detta medför att färgtemperaturen blir varmare, dvs. mer blått och mindre orange:

Vitbalans för solljus

Om man väljer kamerans förinställda vitbalans för mulet väder kommer den alltså att lägga till mer orange, alltså en kombination av rött och grönt:

Vitbalans för mulet

Det är självfallet en bedömningssak, men jag föredrar färgerna på det senare fotografiet, de känns mer naturtrogna för mig.

Om man i stället väljer någonting helt galet, såsom t.ex. inställningen för glödlampa, kommer bilden att få ett påtagligt blåstick, beroende på att det djupt orange skenet från en glödlampa måste balanseras med en massa blått:

Vitbalans för glödlampa

Nästa bildserie är tagen i artificiellt ljus, nämligen en taklampa. Glödlampor brinner med en väldigt kall färgtemperatur, så på ett fotografi kommer de att få ett utpräglat orange sken. Detta blir uppenbart när vi tar bilden med kameran inställd för solljus:

Vitbalans för solljus

För att få en mer naturtrogen färgåtergivning med en sådan här ljuskälla har kameran en färdig inställning för just glödlampor:

Vitbalans för glödlampa

Och på samma sätt som ovan kommer jag att illusterera hur mycket orange som kameran lägger till genom att välja en avsiktligt galen vitbalansinställning, denna från andra sidan av färgspektrat, nämligen skugga:

Vitbalans för skugga

Kreativ vitbalans

Det är viktigt att påpeka att de förinställda vitbalansinställningarna med sina tillhörande ikoner inte skall ses som en tvångströja. Man kan alltså manipulera bilden genom att medvetet ställa in "fel" vitbalans.

Här är det en fördel om de förinställda vitbalansinställningarna är sorterade i färgordning, men i och med att det bara rör sig om ett halvdussin är det kanske ingen större utmaning att lära sig dem utantill. Här kommer de, från orange till blått:

Glödlampa – Lysrör – Solljus – Kamerablixt – Moln – Skugga

Kameran kompenserar alltså i motsatt ordning. Därför kan man medvetet välja en inställning för t.ex. moln trots att man befinner sig i gassande solljus. Den extra orange nyansen som kameran tillfogar fotografiet värmer upp bilden – och därmed avses den intuitiva meningen av ordet!

Korrigering av vitbalans

Om vitbalansen blir fel och man inte har möjlighet att ta om bilden går den att justera i viss mån i efterhand i ett bildbehandlingsprogram. Det finns dock risker i detta. Varje gång man manipulerar färgkanalinformationen i bilden löper man alltid risken att kanalen blir över- eller underexponerad, eller att en dramatisk färgjustering introducerar brus i den berörda kanalen. Justera med försiktighet!

1. Fysikaliskt är blått en varmare färg än rött, hur ointuitivt det än kan tyckas. När föremål hettas upp blir de först röda, sedan vita, och till sist blå. [Tillbaka]

2. En anledning till att det är ett obekant begrepp för många vardagsfotografer är att färgkorrigering sker automatiskt vid framkallning av negativ färgfilm. Positiv färgfilm (diafilm) är betydligt känsligare för detta och kräver vanligtvis färgkorrigering med filter som skruvas fast framför kameralinsen. [Tillbaka]